เปิดยุทธการตามแผนเฉพาะกิจของศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและสัตว์ป่า ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดยุทธการตามแผนเฉพาะกิจของศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและสัตว์ป่า ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้ง 12 แห่ง เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 6 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 6 แห่ง และวนอุทยาน 5 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด (จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร) ด้วยการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน และให้กำลังใจแก่กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติภารกิจตามแผนปฏิบัติงาน ณ บริเวณจุดสกัดทุ่งกบาลกะไบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยวันนี้ได้รับฟังบรรยายสรุป ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ สภาพพื้นที่ทั่วไปของป่าไม้และสัตว์ป่าหายาก อาทิ เสือลายเมฆ แมวดาว เสือปลา ชะนีมงกุฎ นกแก๊ก ฯลฯ เส้นทางเดินลาดตระเวนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ทั้งหมด ซึ่งมีการลงรายละเอียดข้อมูลในระบบลาดตะเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) เพื่อจับค่าพิกัดเก็บฐานข้อมูลสำรวจให้เป็นปัจจุบัน เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และการศึกษาระบบนิเวศทางธรรมชาติของประเทศไทย
ในการนี้ได้มอบใบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก และถุงยังชีพให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานข้างเคียง และสุดท้ายบินตรวจสอบสภาพป่าและปล่อยกำลังพลเข้าพื้นที่ เพื่อลาดตระเวนพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2