เปิดเวทีอบรมแกนนำเด็กเยาวชนและพี่เลี้ยงหลักสูตร ” เรียนรู้ทักษะกระบวนการขับเคลื่อนงานของแกนนำเยาวชนและการโค้ชเพื่อพัฒนาเยาวชนเชิงบวก”

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดเวทีอบรมแกนนำเด็กเยาวชนและพี่เลี้ยงหลักสูตร ” เรียนรู้ทักษะกระบวนการขับเคลื่อนงานของแกนนำเยาวชนและการโค้ชเพื่อพัฒนาเยาวชนเชิงบวก” ณ ห้องประชุมพิกุลทอง โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2