กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเมือง เตรียมการจัดการแข่งขันการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเมือง เตรียมการจัดการแข่งขันการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ สำนักงานคลังจังหวัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณสะพานเฉลิมราชย์(ห้วยแฮด) ศก.027 พร้อมทาสีเครื่องหมายจราจร ถนนเชิงลาด – มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายปรพัทธ์ ภูงามทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ สำนักงานคลังจังหวัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสะพานเฉลิมราชย์(ห้วยแฮด) ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2