ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และรับฟังการบริหารจัดการ การเรียนการสอนในห้วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 – 16.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และรับฟังการบริหารจัดการ การเรียนการสอนในห้วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งมาตรการหลังการเปิดภาคเรียน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ด้านต่าง ๆ และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านดอนข่า ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
2. โรงเรียนบ้านขุนหาญ ตำบลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
3. โรงเรียนบ้านจันลม ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายชุมศักดิ์ ชุมนุม รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 และ เขต 4 นายอำเภอขุขันธ์ นายอำเภอขุนหาญ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารการศึกษา อาสาสมัครในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทั้ง 3 โรงเรียน เข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ พื้นที่อำเภอขุนหาญ และอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2