ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกับ กอช. ประจำปี 2565

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกับ กอช. ประจำปี 2565 ผ่านการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conferece System) ซึ่งมีอำเภอทุกอำเภอร่วมประชุมผ่านระบบดังกล่าวด้วย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
ในการประชุมได้มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน กอช. วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์การดำเนินงานและนโยบายการดำเนินงานของ กอช. ประจำปี 2565 โดยมีนางสาวจารุลักษณ์ เรือนสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติร่วมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2