ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ จิตอาสาพัฒนาเมือง ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อพร้อมต้อนรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และ การจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ จิตอาสาพัฒนาเมือง ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อพร้อมต้อนรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และ การจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” โดยการ่วมแรง ร่วมใจ หลอมรวมกันเป็นหนึ่ง เพื่อให้จังหวัดศรีสะเกษมีความสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และอำนวยความสะดวก ซึ่งจะเป็นรับรองนักกีฬาและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวชมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติฯ ที่จะถึงนี้
โดยมี ผอ.แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ผู้แทนคลังจังหวัดศรีสะเกษ และจิตอาสาจากแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเมือง อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณสะพานเฉลิมราชย์ (ห้วยแฮด) ศก.027 พร้อมถนนเชิงลาด – มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2