ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาจากกรณีที่กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาจากกรณีที่กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอขุนหาญ 4 กลุ่ม ดังนี้

  1. กรณีแก้ไขปัญหาในพื้นที่พนมแต็กต๊อก ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ
  2. กรณีได้รับผลกระทบจากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ บริเวณบ่อยืมดิน
  3. กรณีได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าตามคำสังคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 66/2557 ในพื้นที่บ้านจะแวะ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ
  4. กรณีได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 66/2557 ในพื้นที่ภูกระทุงพนมปะโน บ้านทับทิมสยาม 07 และหลาวหนองบ้านน้ำมุด อำเภอขุนหาญ
    โดยมีผอ.สนง.ทสจ.ศรีสะเกษ ผอ.ศูนย์ป่าไม้ศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม สนจ.ศรีสะเกษ ผู้แทน นายอำเภอขุนหาญ ตัวแทนประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2