ร่วมปรึกษาหารือ กับฑูตการท่องเที่ยว และฑูตการกีฬา (Miss Tourism World Thailand) ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมปรึกษาหารือ กับฑูตการท่องเที่ยว และฑูตการกีฬา (Miss Tourism World Thailand) ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ในโอกาสจะเดินทางไปต่างประเทศ ในฐานะตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของชาวศรีสะเกษ เพื่อนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในระดับสากล และถ่ายแบบที่ตึกขุนอำไพและสวนสมเด็จฯ เพื่อทำอินโฟกราฟฟิกประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษอีกด้วย
โดยมี ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมหารือฯ ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2