ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว สัญจร ณ สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 06.00 – 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว สัญจร ณ สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
ออกอากาศทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00 – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
อำนวยการผลิตโดย นางสาวพรนภา ชาชุมพร ผู้อำนวยการ สวท.ศรีสะเกษ ดำเนินรายการโดย นางสาวมลฤดี ลูกอินทร์ มีผู้ร่วมรายการ คือ นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และ นายชนินทร์ คุ้มใหญ่โต ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ
ประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ มีดังนี้
– พิธีทำบุญตักบาตร และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียนในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2565
– พิธีรับมอบแบบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
– การประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(เดือนกุมภาพันธ์ 2565)
– กิจกรรม Kick off ปฏิบัติการ 239 ศรีสะเกษ ลดเจ็บลดตาย ขับขี่ปลอดภัย 365 วัน จังหวัดศรีสะเกษ
– พิธีเปิดงานส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดศรีสะเกษ “อาภรณ์ อาหาร งานศิลป์ จากท้องถิ่น สู่สากล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
– ตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบเคลื่อนที่(Ambient Air Quality Monitoring Mobile Unit) สนับสนุนโดยกรมควบคุมมลพิษ
– กิจกรรม “Under the moonlight วันเพ็ญมาฆมาส ตักบาตรดอกไม้ใต้แสงจันทร์”
– พิธีบวงสรวงและสมโภชพระนางศรีสะเกศ ประจำปี 2565
– การเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”
ณ สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2