ร่วมงานงิ้วประจำปี 2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 20.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมงานงิ้วประจำปี 2565 ในประเพณีสมโภชศาลเจ้าพ่อ ปู่ตา ซึ่งเป็นประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อกราบไหว้และเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งภายในงานมีการประมูลส้มมงคลโดยคนไทยเชื้อสายจีนเชื่อว่าจะเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และก็ยังมีการแสดงงิ้ว และการจำหน่ายสินค้าจำนวนมาก ในระหว่างวันที่ 14 – 19 กุมภาพันธ์ 2565
การดำเนินงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)โดยเคร่งครัด โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด/ประธานคณะกรรมการจัดงานงิ้วจังหวัดศรีสะเกษ นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการจัดงานงิ้ว ประจำปี พ.ศ. 2565 และประชาชนชาวศรีสะเกษ ณ บริเวณลานศาลเจ้าพ่อ ปู่ตา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2