ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ประกอบการภายในงานส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดศรีสะเกษ “อาภรณ์ อาหาร งานศิลป์ จากท้องถิ่น สู่สากล”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ประกอบการภายในงานส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดศรีสะเกษ “อาภรณ์ อาหาร งานศิลป์ จากท้องถิ่น สู่สากล” ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอารยธรรมอีสานใต้ กิจกรรมถนนสายธรรมะ คีตะ ศิลป์ ถิ่นดงลำดวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันสุดท้าย
โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าพื้นถิ่น สินค้า OTOP สินค้าเกษตร ร้านจำหน่ายงานศิลปะ และการประกวดดนตรีเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ มียอดจำหน่ายทั้งสิ้นรวม 637,580 บาท
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผอ.ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัด ผอ.ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอง ผอ.โรงพยาบาลศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจเยี่ยม ณ สวนสาธารณะกุดหวาย “อนุสรณ์ 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ” อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2