ประชุมเตรียมการรับเสด็จ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และพล.ต.สาธิต เกิดโภค ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
โดยมี ปลัดจังหวัด รกท.หัวหน้าสำนักงานจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้กำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง หัวหน้าตำรวจสันติบาลจังหวัด ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด(ท) ผู้แทนผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 22 หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2