ประชุมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47″ ศรีสะเกษเกมส์”และการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47″ ศรีสะเกษเกมส์”และการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ฝ่ายการให้บริการด้านที่พักนักกีฬา ในการประชุมเพื่อพิจารณา

  1. มาตรฐานการให้บริการด้านที่พักเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับรองนักกีฬาและนักท่องเที่ยว
  2. แนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) สำหรับสถานที่พักนักกีฬาและนักท่องเที่ยว
    โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ผู้จัดการโรงแรมเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2