พิธีบวงสรวงและสมโภชพระนางศรีสะเกศ เพื่อแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีบวงสรวงและสมโภชพระนางศรีสะเกศ เพื่อแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ มีพิธีการประกอบด้วย
– พิธีเจริญพระพุทธมนต์
– พิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป
– พิธีบวงสรวง
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ กำหนดจัดงานบวงสรวงและสมโภชรูปหล่อพระนางศรีสะเกศ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยเคร่งครัด มี พระมหาสิงโห ปุณฺณเมโธ รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์เข้าร่วมพิธี
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราขการจังหวัดศรีสะเกษ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัด ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และประขาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณวงกลมพระนางศรีสะเกศ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2