เปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ แก้วภมร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นำทีมอาสาสมัคร พอ.สว. ร่วมออกปฏิบัติงาน จำนวน 74 ราย มีผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 14 ราย ตรวจรักษาทันตกรรม 30 ราย ให้บริการแพทย์แผนไทย 25 ราย ให้บริการฉีดวัคซีน 125 ราย มอบยาชุดพระราช จำนวน 100 ชุด แก่ประชาชนที่มาเข้ารับบริการ และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จำนวน 3 ราย ทั้งนี้ มีการให้บริการจากหน่วยงานสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 353 ราย ณ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2