ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” มีวาระสำคัญ ดังนี้

 1. ความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติทั้ง 2 รายการ
  • กำหนดการอบรมเจ้าหน้าที่และประชุมผู้จัดการทีมจัดการแข่งขันฯ
  • สถานที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
  • การขนส่งภายในจังหวัด
  • การรักษาความปลอดภัย
  • พิธีเปิด – ปิดการแข่งขันฯ
  • การติดต่อประสานงานกับจังหวัดศรีสะเกษและ Press Center
  • การประชุมหัวหน้าคณะนักกีฬาร่วมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน Chef De Mission
  • มาตราการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid – 19
 2. รายงานการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติทั้ง 2 รายการ
  • กำหนดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกระดับภาค
  • จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
  • กำหนดการตรวจสอบรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
  • กำหนดการตรวจระดับความพิการ
  • กำหนดการเดินทางของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
  • กำหนดการประชุมอำนวยการจัดการแข่งขัน
 3. การนำการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy or BCG Economy) เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล
  1. การควบคุมการใช้สารต้องห้าม
  2. ระบบสิทธิประโยชน์กลางของ กกท.
   6.การจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน
   ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด
   โดยมีนายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะฯ มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายยกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ผอ.สนง.กกท.จังหวัดศรีสะเกษ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ผู้สื่อข่าว ตลอดจนผู้แทนสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2