การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปตามกลไกที่สำคัญในการช่วยฟื้นฟูและกระตุ้นเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ หน่วยงานสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมจังหวัดศรีสะเกษอีกด้วย
โดยมี ผู้แทนคลังจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2