เป็นประธานในกิจกรรม “Under the moonlight วันเพ็ญมาฆมาส ตักบาตรดอกไม้ใต้แสงจันทร์” เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2565

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 21.00 – 00.19 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในกิจกรรม “Under the moonlight วันเพ็ญมาฆมาส ตักบาตรดอกไม้ใต้แสงจันทร์” เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว ทั้งยังเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน โดยมีพิธีการและกิจกรรม ประกอบด้วย
– พิธีอัญเชิญพระอุปคุตมายังมณฑลพิธี
– ฟังธรรมเทศนา เรื่อง “แก่นธรรมคำสอนวันมาฆบูชาที่มีคำต่อมนุษย์ในโลกสมัยใหม่” โดย พระศรีญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
– เวียนเทียนเดินธรรมยาตรา
– พิธีทำบุญใส่บาตรดอกไม้ 9 กำ
การดำเนินพิธีการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
มีพระศรีญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน สหรัฐอเมริกา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภออุทุมพรพิสัย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และพุทธศาสนิกชนร่วมงาน ณ วัดป่าพิมลมังคลาราม ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2