ตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบเคลื่อนที่(Ambient Air Quality Monitoring Mobile Unit)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบเคลื่อนที่(Ambient Air Quality Monitoring Mobile Unit) สนับสนุนโดยกรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2565
โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด เจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษ ร่วมตรวจเยี่ยม ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2