พิธีจิตอาสา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีจิตอาสา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ ปลัดจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด แรงงานจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ฯลฯ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะมูลฝอย ทำความสะอาดลานวัด และบริเวณโดยรอบให้สะอาด สวยงาม

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2