พิธีทำบุญตักบาตร แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียน ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียน ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีพระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ เข้าร่วมพิธี
โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2