พิธีทำบุญตักบาตร พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียน งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2565

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียน งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเอง และครอบครัวของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ โดยรับความเมตตาจาก พระมหาสิงโห ปุณฺณเมโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด
โดยมีอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน หน.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พุทธศาสนิกชน และประชาชนชาวศรีสะเกษ ร่วมพิธี ณ วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2