ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “นครลำดวนเกมส์”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “นครลำดวนเกมส์” เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทำงาน ณ ห้องวิเศษสีหนาถ ชั้น 2 อาคารสถาบันภาษา ศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ทั้งนี้การจัดการประชุมได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2