เปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมนำชุมชนเข้าวัด และกิจกรรม “วันเพ็ญมาฆมาส ตักบาตรใต้แสงจันทร์ ” (Under The Moonlight) ครั้งที่ 2

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.09 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมนำชุมชนเข้าวัด และกิจกรรม “วันเพ็ญมาฆมาส ตักบาตรใต้แสงจันทร์ ” (Under The Moonlight) ครั้งที่ 2 โดยกำหนดให้มีกิจกรรมปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา และการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันมาฆะบูชา หรือวันเพ็ญเดือนสาม ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งของพระพุทธศาสนา การจัดกิจกรรมได้ถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระศรีญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดปากนำ้มิชิแกน สหรัฐอเมริกาและเจ้าอาวาสวัดป่าพิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายอำเภออุทุมพรพิสัย ผอ.โรงเรียนทุ่งไชยพิทยารัชมังคลาภิเษก นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย ผู้แทนฝ่ายทหาร ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดป่าพิมลมังคลาราม บ้านโนนแดง-บ้านโนนม่วง ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2