ร่วมชมและให้กำลังใจการประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมชมและให้กำลังใจการประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเยาวชนตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมประกวด จำนวน 9 คน พร้อมด้วยนายแพทย์พิเชษฐ์ จงเจริญ รองนายแพทย์ สสจ.ศรีสะเกษ และผู้ปกครองร่วมชมและให้กำลังใจเยาวชนต้นแบบ ณ MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา อำเภอเมืองนคราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2