ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” (ฝ่ายไฟพระฤกษ์) ครั้งที่ 1

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” (ฝ่ายไฟพระฤกษ์) ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อม และการกำหนดรูปแบบในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ และการจัดเตรียมสถานที่จัดตั้งตามความเหมาะสม อย่างสมพระเกียรติฯ
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนนายอำเภอ คณะกรรมการฯ ฝ่ายไฟพระฤกษ์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2