กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 68 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2565 “สัปดาห์วัน อส.”

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายกองเอกวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 68 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2565 “สัปดาห์วัน อส.” เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของเหล่าวีรชนกองอาสารักษาดินแดนที่ได้ทุ่มเท เสียสละพลีชีพเพื่อรักษาประเทศชาติ และการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคง และการสนับสนุนบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ
ทั้งนี้ ได้มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีแก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษามูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชูปถัมภ์ และมอบทุนการศึกษาของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ให้แก่บุตรของเจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ของเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ แก่กำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ
กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายประกอบ ละการชั่ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด(ท) ปลัดจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนอำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2