ประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการข้อมูลและการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการข้อมูลและการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด มีวาระพิจารณา ดังนี้
1. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ นำเสนอโครงการจัดชื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป พร้อมติดตั้งสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 2 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นำเสนอโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 โครงการ
โดยมีผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน รอง ผอ.สนง.รมน.จังหวัดศรีสะเกษ(ท.) ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน หน.สนง.ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเอกชน และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2