เปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จังหวัดศรีสะเกษเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จังหวัดศรีสะเกษเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ด้วยรัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยมีขอบเขตของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สำนักงานแรงงานจังหวัดจึงได้เสนอโครงการและกิจกรรมดังกล่าว
ประกอบกับจังหวัดศรีสะเกษเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์และการจัดการแข่งขัน กีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 37 นครลำดวนเกมส์
โดยมีจิตอาสาจากหน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสำนักงานยุติธรรมจังหวัด แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 สถานีรถไฟศรีสะเกษ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมือง ณ ถนนกวงเฮง สามแยกตลาดโต้รุ่ง สามแยกเลี่ยงกวงเฟอร์นิเจอร์ ต่อจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจจิตอาสาจากสังกัดหน่วยงาน กระทรวงกลาโหม(กอ.รมน.) ตำรวจภูธรจังหวัด กระทรวงพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในการนำจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเมือง ในการต้อนรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ณ ถนน 226 สี่แยกสะพานขาว-สวนสาธารณกุดหวาย

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2