ตรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมร่วมกับกองงานในพระองค์ สำนักพระราชวัง และคณะ และตรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ ทั้งนี้ การดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
โดยมี พันเอกชินวิช เจริญพิบูลย์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 นายสำรวย เกษกุล นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ท) ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2