ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเมือง เพื่อพร้อมต้อนรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเมือง เพื่อพร้อมต้อนรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และ การจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” โดยการบูรณาการและให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน จิตอาสา และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ในการร่วมแรง ร่วมใจ หลอมรวมกันเป็นหนึ่ง เพื่อให้จังหวัดศรีสะเกษมีความสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และอำนวยความสะดวก ซึ่งจะเป็นรับรองนักกีฬาและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวชมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติฯ ที่จะถึงนี้
โดยมี ผอ.สนง.ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ ผอ.สนง.กกท.จังหวัดศรีสะเกษ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ ส่วนราชการ จิตอาสา และประชาชน ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเมือง อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ถนนทองมาก และถนนวิจิตนคร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2