ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเมือง เพื่อพร้อมต้อนรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.
นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเมือง เพื่อพร้อมต้อนรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 5 – 25 มีนาคม 2565 บริเวณถนนวันลูกเสือ หน้าโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศรีสะเกษ เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธร และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2