ประชุมเตรียมความพร้อมสมัครการประเมินรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสมัครการประเมินรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี ผู้แทน ผอ.โรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ผู้แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน พมจ.ศรีสะเกษ ผู้แทน วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อพัฒนาจังหวัด สนจ.ศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2