ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน อัยการจังหวัดศรีสะเกษ รอง ผอ.สนง.รมน.จังหวัดศรีสะเกษ(ท.) ผู้แทน ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ คลังจังหวัดศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทน อปท.ที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาสังคม ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2