ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “นครลำดวนเกมส์”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “นครลำดวนเกมส์” เพื่อรายงานความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค ในการเตรียมความพร้อมของฝ่ายเทคโนโลยีฯ ณ ห้องประชุม ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ การจัดการประชุมได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2