ประชุมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินถนนทางข้าม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินถนนทางข้าม การประชุมดังกล่าวมีประเด็นการพิจารณาและในความเห็นในเรื่อง ดังนี้

  1. การกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาเรื่องการหยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางข้ามและการออกแบบทางม้าลายที่มาตรฐาน
  2. การบังคับใช้กฎหมายถนนปลอดภัยหมวกนิรภัย 100% การรณรงค์การใส่หมวกนิรภัย และประชาสัมพันธ์ถึงความปลอดภัยของการสวมหมวกนิรภัย
    โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2