ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 มีวาระพิจารณา ดังนี้

  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ส่งโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 โครงการ
    โดยมีสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2