มอบรางวัลการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONCHIP 2022 รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเป็นองค์ประธานมอบรางวัลการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONCHIP 2022 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ณ mcc hall เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 3 รุ่นได้แก่

  1. รุ่น Junior ทีม Milk Shake รร.อนุบาลไพรบึง ได้รับรางวัลชนะเลิศ
  2. รุ่น Pre Teenage ทีม Be Asprie รร.สตรีสิริเกศ
  3. รุ่น Teenage ทีม Crezy Zone รร.สตรีสิริเกศ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษและวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2