พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเพาะกาย Thailand E-San Classic Bodybuilding and Physique Sports Championships “อีสานคลาสสิค”

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเพาะกาย Thailand E-San Classic Bodybuilding and Physique Sports Championships “อีสานคลาสสิค” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 18 รุ่น ประกอบด้วยนักกีฬาจากประเทศไทยและต่างประเทศกว่า 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพาะกายให้เป็นที่แพร่หลายและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ภายใต้แนวคิดส่งเสริมการการท่องเที่ยวและการกีฬาเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมือง “Sports city” ของจังหวัดศรีสะเกษ เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด และยังเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทดังกล่าว ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ในระหว่างวันที่ 5-25 มีนาคม 2565
การจัดการแข่งขันดังกล่าวได้ถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย นายสฤษดิ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้จัดการสาขา ศูนย์การค้า บื๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนท่านผู้ชม ผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมพิธีเปิด ณ ศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2