พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “พญาแลเกมส์” ลีลาศ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “พญาแลเกมส์” ลีลาศ
การแข่งขันกีฬาลีลาศเป็นการแข่งขันประเภทหนึ่งในกีฬาแห่งชาติซึ่งจังหวัดศรีสะเกษจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในเดือนมีนาคม 2565 การแข่งขันกีฬาลีลาศ รอบคัดเลือกในภาคที่ 3 มีจังหวัดที่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันรวม 6 จังหวัดประกอบด้วยดังนี้
1. จังหวัดศรีสะเกษส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน 8 คู่ รวม 16 คน ฝึกสอน 4 คน
2. จังหวัดนครราชสีมา ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน 5 คู่ รวม 10 คน ผู้ฝึกสอน 2 คน
3. จังหวัดมหาสารคาม ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน 4 คู่ รวม 8 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน
4. จังหวัดหนองคาย ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน 1 คู่ รวม 2 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน
5. จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน 2 คู่ รวม 4 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน
6. จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน 3 คู่รวม 6 คนผู้ฝึกสอน 1 คน
รวมนักกีฬาทั้งสิ้น 23 คู่ รวม 46 คน ผู้ฝึกสอน 10 คน
โดยมีนายสมนึก สุชัยยะ ประธานชมรมกีฬาลีลาศศรีสะเกษ นายชนินทร์ คุ้มใหญ่โต ผอ.สนง.กกท.จังหวัด ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ที่เกี่ยวข้องและนักกีฬาผู้ฝึกสอนร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว อนึ่ง การดำเนินการอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19 ) อย่างเคร่งครัด ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2