ติดตามการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 – 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้
1) โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ
2) โรงเรียนสตรีสิริเกศ อ.เมืองศรีสะเกษ
3) โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์
ซึ่งศูนย์สอบแข่งขันดังกลาวได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบแข่งขัน และมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้จัดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผุ้ที่มาสอบแข่งขันฯ เป็นอย่างดี
โดยมี ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวบังอร เหล่าเสถียรกิจ หน.กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบแข่งขันฯ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกันทรารมย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2