ขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดพื้นที่วิกฤต ตำบลมั่นคง (โดยดำเนินการตามรูปแบบเขินโมเดล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 3

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด/ปิดโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรม ขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดพื้นที่วิกฤต ตำบลมั่นคง (โดยดำเนินการตามรูปแบบเขินโมเดล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 3
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษได้เห็นความสำคัญที่จะเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างบูรณาการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงได้จัดโครงการขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติดในพื้นที่วิกฤติตำบลมั่นคงโดยดำเนินการรูปแบบเขินโมเดล มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาหมู่บ้านชุมชนโดยใช้ยุทธศาสตร์ตำบลในการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ผู้นำชุมชนพื้นที่ตำบลอีปาด จำนวน 5 หมู่บ้าน ผู้เข้าอบรม 80 คน
โดยมีนายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม ปลัดจังหวัด นายอำเภอกันทรารมย์ ผู้แทนรอง ผอ.รมน.จังหวัด.ศก.(ฝ่ายทหาร) ผกก.สภ.กันทรารมย์ หัวหน้าผู้ประสานงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ณ วัดบ้านอีปาด ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2