ลงพื้นที่และปรึกษาหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมลงพื้นที่และปรึกษาหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับทุเรียน GI ศรีสะเกษ ตั้งแต่กระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว แปรรูป และการตลาด เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุเรียน GI ศรีสะเกษ และสร้างรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนศรีสะเกษ โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นเมือง “Smart City”
โดยมี นายเวียง สุภาพ ให้ข้อมูลและนำคณะฯ ลงพื้นที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สถิติจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อพัฒนาจังหวัด สนจ.ศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ณ สวนทุเรียนนายเวียง สุภาพ บ.ซำขี้เหล็ก ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2