กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเมือง “สะอาด ปลอดภัย สวยงาม สร้างความประทับใจ”

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเมือง “สะอาด ปลอดภัย สวยงาม สร้างความประทับใจ” เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 5 – 25 มีนาคม 2565 และการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยได้ร่วมกิจกรรมบริจาคขวดพลาสติกใสเพื่อนำไปจัดทำของที่ระลึกในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติฯ อันเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานวาระจังหวัดศรีสะเกษ “ศรีสะเกษจังหวัดสะอาด เปลี่ยนเพื่ออะไรๆก็ดีที่ศรีสะเกษ” ภายใต้กิจกรรม Give back to Earth กีฬาสีขาว ลดโลกร้อน ปลอดมลภาวะ รักษ์โลก จากนั้นร่วมทำความสะอาดทั่วบริเวณถนนหน้าสถานีรถไฟศรีสะเกษ และทาสีบริเวณริมทางเท้า อันเป็นการพัฒนาจุดแลนด์มาร์คสำคัญในการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา จิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสถานีรถไฟศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2