การประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีประเด็นสำคัญประกอบด้วย
1. การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
2. การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่จัดการแข่งขัน ที่พักของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
3. การบริหารจัดการขยะ และการนำขยะรีไซเคิลมาจัดทำเป็นของที่ระลึก
4. การปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญภายในจังหวัด
5. การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.กกท.จังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผอ.ทสจ. ผอ.แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2