ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2565 มีประเด็นสำคัญประกอบด้วย
1. มาตรการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565
2. มาตรการในการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
3. การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3(พญาแลเกมส์)
4. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
5. คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน กำกับ ตรวจสอบ และเฝ้าระวังมาตรฐานเชิงรุก ที่ 490/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565
6. พิจารณาการปรับมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
7. พิจารณาการดำเนินการเฝ้าระวังโรคโควิดในกลุ่มผู้ต้องขังที่ปล่อยตัวจากเรือนจำ และกลุ่มนักท่องเที่ยว Test and Go
8. พิจารณาการขอเปิดศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ของอำเภอขุนหาญ จำนวน 2 แห่ง
9. พิจารณาการยกระดับการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เฉพาะพื้นที่
10. พิจารณาการขออนุญาตจัดกิจกรรมของหน่วยงานราชการ
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด แรงงานจังหวัด ผอ.กกท.จังหวัด ผอ.โรงพยาบาลกันทรลักษ์ รองผอ.โรงพยาบาลศรีสะเกษ รองศึกษาธิการจังหวัด ผอ.สพป.ศก.เขต 1 หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ผู้แทนนายด่านศุลกากรช่องสะงำ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2