ประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 4/2565 การประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นกรณีสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีสูบน้ำเพื่อเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง จำนวน 2 อำเภอ ได้แก่อำเภอไพรบึง จำนวน 2 จุดและอำเภอห้วยทับทัน จำนวน 4 จุด และพิจารณาให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น โดยมีส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2