พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี้การฝึกอบรมดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2