ประชุมเพื่อหารือเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และ การจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ในด้านปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์จังหวัดศรีสะเกษ โดยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้จังหวัดศรีสะเกษมีความสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และอำนวยความสะดวก รองรับนักกีฬาและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวชมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติฯ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี รอง ผอ.รมน.จังหวัดศรีสะเกษ (ท.) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2