ประชุมเชิงปฏิบัติการการทำแผนพัฒนาแรงงานระดับจังหวัดศรีสะเกษ พ. ศ. 2566-2570

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำแผนพัฒนาแรงงานระดับจังหวัดศรีสะเกษ พ. ศ. 2566-2570 พร้อมบรรยายพิเศษแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาแรงาน ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2